صفحه مناسب براي چاپگر

عمومی

نخستین شماره خبرنامه قطب علمی مطالعات سقط جنین و مرگ و میر نوزاد دام های نشخوار کننده، همزمان با اولین سمینار این قطب علمی، منتشر شد.

در این شماره می خوانید:
گفتگو با دکتر سلطانی، دبیر قطب های علمی دامپزشکی وزارت علوم
قطب علمی مطالعات سقط جنین: اهداف و برنامه ها
رهیافت اپیدمیولوژیک برای بررسی مشکلات سقط در گله های شیری
اصول ارسال نمونه جهت تشخیص سقط جنین
. . .

انتشار خبرنامه قطب علمی | 0 نظر
نظرات متعلق به فرستنده ميباشند. مسؤوليت محتواي آنها برعهده فرستنده است. 
  
بخشها
     

Home Page | About us | Contact us | Site Map 
©2007 Ferdowsi University Of Mashhad.